2010. május 3., hétfő

A játékmackó


Csak ül a polc tetején és nehéz szívvel néz bambán a szobaajtó felé.

A valamikor nagyon helyes kis játékmackó kopottasan, foltokkal tarkítottan láttatja, hogy nem tegnap hagyta el készítői műhelyét. Stoppolt bundácskája, visszavarrt bal karja, javított fülecskéje viharvert múltjának mementójaként díszelegtek testén. Szemei – bár egyiket már kicserélték - nagyon meleg barna gombocskák voltak. Az ember azt hihette, hogy élő szerzettel van dolga, ahogyan ezekbe a mélybarna szemecskéknek avanzsált faragott csontokba felejtkezett a tekintete. Szinte fájt, ahogyan visszanézett. Kiolvashatón tükrözte múltját, és előre sejtette eljövendő sorsát...


A játékbolt káprázatosan szép és misztikus volt, ahogyan a kora reggeli aranyló napsugarak beragyogták eladóterét az óriási csiszolt kirakatüvegen keresztül. Minden tárgyat, ami csak a helységben található azt fenséges pompával terítette be az élet tűzbolygójának csodálatos érintése. Végigsuhant a polcokon pihenő összes játékon, így tudatva velük, hogy az éjszaka lidérceinek uralmát időlegesen elűzte. A babák szőke fürtös tincseiket nézegették, a játék katonák kiegyenesítették soraikat, ahogyan az egy jól képzett reguláris hadsereghez illik, a bohócok idétlenül gyakorolták vigyorukat, amikor egymásra néztek festett ábrázatukkal. Az angyalkák megigazították horgászzsinórral rögzített szárnyacskáikat, és az ördögöcskék is kinyújtóztatták elgémberedett denevérlebernyegeiket. Mindenki ébredezett.

Ő is felébredt és megmozgatta elzsibbadt fenekén az elült kis helyes szőrpamacsot, ami a farkincáját hivatott képviselni. Ez az első reggelje a játékok között itt a boltban. A mellette ülő játék baba kezében tartott tükrében megnézte magát. Arányos fejecske, határozottan elálló fülecskék, gyermekigéző szemek, pisze orrocska, mosolygó száj. Csinos kis mackó. Meg volt elégedve magával.

Fordult a kulcs a zárban, minden játék a bejárati ajtó irányába figyelt. Megérkezett az ember. Szikár, őszes, határozott kiállású. Amint belépett végignézett a bolton. Rengeteg megszámlálhatatlan apró dolog volt bezsúfolva az eladótérben, de egy pillanat alatt észrevette, ha valami nem úgy volt, mint ahogyan előző délután záráskor hagyta. Kínosan ügyelt a bolt megjelenésére, hiszen az övé volt, és egész életében itt dolgozott. Szerette a munkáját, a játékokat, a boldogságtól mosolygó gyerekek látványát. Mindent rendben talált. Szélesre tárta az ajtót, a reggeli friss szél előtt, hogy az ódon ház áporodott szaga tartósan be ne fészkelje magát féltett portékái kellemes illatának helyére. Miután kiszellőztetett, besétált a hosszú pult mögé, és várta leendő vásárlóit.

Unalmas nap volt. Szinte alig volt egy-két látogató, és már lassan délutánba hajlott az idő. Mindenki unatkozott a boltban. Játék és eladó egyaránt. Nem volt kinek imponálni, így a játékok közönyösen hevertek a helyükön.

Egyszer csak megmozdult a kilincs, szólt az ajtócsengettyű, megreccsent a vén padlózat. Egy kislány és vele együtt egy szép fiatalasszony - vélhetően a mamája - lépett az üzletbe. – Milyen szép. Ahogyan mosolyog kedvesnek is látszik. – gondolta a játékmackó – De jó lenne, ha egy ilyen csöppség vinne magával! – ábrándozott.

Kérése meghallgatásra talált, mert, ahogy ezt gondolta, a kislány felpillantott a polcra felé és meglátta Őt. Tekintetük találkozott, és egymásba fonódott. Észrevette a nő is, akivel a leányka jött és levetette az eladóval a mackót a polcról. Amint a gyermek a kezébe kapta a kisjószágot, többé már nem akarta elengedni. A kismackó is érzete a vonzódást, és ő sem került volna vissza a helyére semmi áron. A leányka kérlelő, szinte könyörgő nézése meghatotta a mamáját, és rövid alkudozás után elkelt a játék.


Boldog volt!

Nagyon szép volt a gyermekszoba, ahová került. Nagy, tágas és világos. A környező polcokon hihetetlen mennyiségű gyermekjáték. Mosolygós cirkuszi bohócok, jól ismert mesebeli állatfigurák, ajkukat bájosan lebiggyesztő babák, palotáknak is beillő babaházak és még rengeteg gyermekvidító dolog hevert kaotikusan szanaszét a földön, a polcon, az ágyon. A játékok érdeklődve és némi irigységgel nézték az új jövevényt, akit a főhelyre, a szoba közepén lévő kis etetőszékbe ültetett kisgazdája. Etetgette, dédelgette, sétáltatta, dajkálta, beszélt hozzá. Álló nap csak vele foglalkozott. – Igen, így kell ezt! – gondolta kissé pökhendi módon, - Én lettem itt mindenki királya! Enyém a kedvesség és szeretet. Idővel a megbecsülés is. Mivel kivételes és pótolhatatlan vagyok. – állapította meg végül.


Múltak a napok, a hetek. A kismackó az elején, fürdött a boldogságban, mert szinte csak az övé volt a kislány figyelme. Az állandó foglalkozás nem múlt el nyom nélkül, lassan jól látható jelei meglátszottak rajta. Bundácskája egy-két helyen kikopott, megfakult az állandó hurcolászástól, és egyik fülecskéje is csupán torzóként éktelenkedett, jó része leszakadt a fogantyúként való használatban. Szépen lassan, ahogyan haladt az idő, kisgazdája egyre ritkábban játszott már vele, egyre többször került a többi régi játékkal tömött kosárba, nem pedig a trónusra, az etetőszékbe. Szomorkodott is egyre gyakrabban: - Miért nem játszik velem annyit, mint régen? Mi a baj? Már nem vagyok az a „édes kis macika”, aki nemrég voltam? Nem értem... A szomorúság állandó társává vált, tetézve a többi játék gúnyolódásával.


Egyik délelőtt megtörtént az, amitől mindig is félt titkon.

Nyílt a gyermekszoba ajtaja, és a jól ismert lépteket más is kísérte. A mosolygó, boldogságban úszó kislányarc mellett feltűnt... egy új játékmackó! Egy vadonatúj, selymes bundájú, hibátlan küllemű, kedvesen néző vetélytárs. – Ez lehetetlen! – hasított belé a látvány. A gyermek nagy örömmel ültette be a főhelyre új kis kedvencét, örökre megfosztva elődjét kétségessé vált posztjáról. Hiába nyújtózkodott, hiába sírt, próbálta tenni a szépet, nem hatotta meg kisgazdáját. Figyelmen kívül hagyta immár, elfelejtette. Mindennap a volt kegyelt orra előtt dédelgette új szerzeményét, akaratlan végig kellett néznie, akkor is, ha ez határtalanul fájt is neki. Ez volt a sors büntetése egykori nagyképűségéért. A kismackó egy darabig sírdogált (elsősorban esténként, nehogy a többiek észrevegyék bánatát és kinevessék), búslakodott. Egyszer csak megpattant benne valami. Olyan hangocska volt, mint amikor a varrás pattan el, vagy cérnarost szakad el erős igénybevétel alatt. Alig figyeltek fel rá, nem sokan hallották. Ő tudta egyedül: bánatában pici játékszíve megszakadt...


Napokkal később egy hideg, esős, borult estén a házvezetőnő megadta a kegyelemdöfést. Játékokat szanált ki úrnője kérésére. Nagy rutinnal válogatta ki a halálraítélteket, hajította őket a kidobásra szántak siralomházába: egy öreg fonott gyékénykosárba. Nem lepte meg, amikor karjánál fogva felemelték, mert már érezte, tudta: Ő is köztük lesz. Azt sem bánta, hogy mindig ölelésre záruló karocskái közül a bal oldalit durván leszakították a nagy igyekezet lendületében. Nem szenvedett itt tovább, nem kellett tovább néznie a másik kényeztetését, mindegy volt hová kerül, csak el innen.

Az udvarház mögött, a szolgálati bejáratnál terült el a cselédudvar. Itt voltak felállítva a nagy, nehéz fémből készült szemetes hordók. Elviselhetetlen bűzt árasztottak közvetlen környezetükre, ezért is kerültek az udvar legtávolabbi zugába. Tégelye volt a rothadás szentségtelen démonának, kútja az elmúlás szemétdombjának. Ebbe a pokolba szórták bele Őt és még jó pár kis társát sietősen. Tudta: ez itt a vég, nincs tovább. Arra gondolt csupán, hogy inkább gyorsan kóbor kutyák tépjék darabokra, mintsem lassan oszoljon puha kis teste egy poshadt tócsa zavaros mélyén a pusztulás telepén...


A borzasztó éjszakát követő reggelen egy nagyon öreg teherautó platója tolatott az udvarnak. Rajta vidám férfiak ugratták egymást, várták, hogy pakolási távolságba kerüljön a jármű deszkaalkotmánya és a púpozott szeméthalom. Amint közelértek, az emberek dinamikusan lepattantak, és lendületesen elkezdték feldobálni a háztartási hulladékot, és az összegyűlt sok limlomot.

– Nézd má’, de jóképű kislegény! – kiáltott a nagy pakolás közepette egyik férfi a másiknak. Kezében lengette a kis játékmackót. – Kipofozom és odaadom egy kis fattyúnak.

- Jaj, mit szórakozol?! – felelte szurkálódva a másik. – Hisz’ még kölyköd sincsen még olyan suta vagy. Minek neked ilyen gyerekjáték?

- Akkor, a kiteszem a kocsira kabalának. – morogta vissza a megtaláló, és azzal a lendülettel a teherautó eleje felé dobta a kis figurát.

Amikor a porba zuhant elveszítette egyik szemecskéjét, de nem érdekelte. - Nekem már semmi sem fáj... – gondolta. Így került –gyatra kinézete ellenére- újra rivaldafénybe, egy szemetes teherautó karcos szélvédője mögé.


Telt, múlt az idő.

A játékmackó - addig tapasztaltakhoz képest - mondhatni bejárta a világot. Egykedvűen rótta az utakat, megismerte a várost. Felüdülést talán egyedül az elkoszolódott szélvédőüveg megtisztítása után érzett, amikor többé-kevésbé tisztán látta a menetirányt. Fásultan figyelte az ismerős utcákat, hátha meglátja még a játékboltot, ahol kis élete elindult. Könnyezni kezdett egyetlen pici szeme, amikor olyan forma kislányt látott, aki egykori gazdájára emlékeztette.

Egy alkalommal a szabó mester házánál pakolták az emberek a hosszú idő alatt felgyülemlett vágási, és egyéb fel nem használható gyártási hulladékot. A mester a ház előtt felügyelte a munkálatokat. Látszott rajta kissé ideges, sokallja az időt már, amit a szemét elhordásával eltöltöttek a munkások. Időtöltésként rágyújtott egy megnyugtató pipára. Ahogyan a finom holland dohány lángra kapott, és az első pár szívás után felnézett, megakadt a szeme a parkoló teherautó szélvédőüveg mögött ücsörgő kis figurán. Ki tudja miért, gyermeki érzés lett úrrá rajta, és közelebb ment, hogy szemügyre vegye. Amikor karnyújtásnyira ért, jól megnézte azt a valamit, ami egykor félreismerhetetlenül gyermekjátékként létezett a világon. Ahogy nézte a csöpp rongydarabot, úgy enyhültek meg szigorú vonásai. Vagy egy régi emlék hatására, vagy más megmagyarázhatatlan okból kifolyólag odament a munkások főnökéhez, és alkut ajánlott a kismackóért. Pár perc múltán szegényebb lett egy üveg kubai rummal, és gazdagabb egy koszos, szakadt gyerekjátékkal.


A villanykörte fénye elvakította szemecskéjét, de meglepetten tapasztalta, hogy jobban és többet lát. Visszavarrták hiányzó gombszemét, sőt a régit is megigazították, kifényesítették. Pici is orrocskája érzete a tisztaság finom szappanillatát ami, a bundájából áradt. Tépett testén már nem éktelenkedtek szakadások, színben hozzáillő foltokkal pótolták a hiányzó felületet. Csonkolt vállacskája új életre kelt, ahogyan a varrógép monoton kattogás közepette gépiesen összeöltötte a hiányzó, különálló részek közötti finom kis szegélyt: újra van mancsocskája, amit a világ felé fordíthat, újra van karócskája, amit ölelésre használhat. Azt hitte álmodik, amikor megmosdatták, kikefélték és gondosan elkezdtek vele foglalkozni.

Az öreg szabómester fölé hajolt, és rámosolygott: - Hát, kész vagy kisöreg! Szebb vagy, mint amilyen új korodban lehettél. – és azzal felültette. Körbenézett a takaros kis műhelyben, és megnézte új külsejét, az éppen vele szemben a falra akasztott óriási velencei tükörben. – Húúú! Ez valóban én lennék? – ámult el tükörképétől. – Nem hiszem el... Micsoda változás! – hitetlenkedett látványán.

Kicsit jobban érezte magát, és mintha ott belül nem fájna már olyan nagyon. A kirakat legszebb részén egy díszes brokát halom tetején foglalt helyet, a sok díszes és tökéletesre szabott felöltő, öltöny, zakó és frakk között. Egész nap csak bámulta a bámészkodókat. Rácsfelhúzástól lámpaoltásig.


Egyszer az egyik délelőtt, mintha villám csapott volna belé. Egy nagyon ismerős szép fiatalasszony érdeklődve nézett a kirakatüvegen befelé, miközben hisztériázó, ordító csemetéje két kézzel egy másik irányba próbálta húzni. - Ez Ő! Hahó, itt vagyok! Kisgazdám! Kérlek, nézz rám! Kérlek! – kiáltotta a maga hangtalan módján. Kereste a mérgében grimaszoló kislány szemének kapcsolatát. - Csak egyszer nézz rám! Meg fogsz ismerni, elviszel, és minden szép lesz, mint régen! Nézz meg, kérlek! – könyörgött némán.

A kislány egyszer észrevette, és ráemelte tekintetét. A játékmackó úgy érezte újra megdobban valami kis testében. A gyermek nézte pár másodpercig dacosan, aztán elfordította fejecskéjét, mert végre sikerült az édesanyját elhúznia a kirakat elöl...

Döbbent csend és nagy üresség érzése vette körbe. Hangtalan zokogás rázta a kis játékállatkát. Látta Őt, és újra elhagyta... még csak nem is intett, köszönt neki... meg sem próbálta elvinni magával... Nem szereti Őt... Miért?

Sokáig nézte keservesen az a helyet a járdán, ahol a kislány állt.

Nagyon sokáig...


Zuhogó eső, sötét felhők és szürke égbolt. Nap-nap után, mind egyforma.

Mintha Lucifer titokban már az időjárást is manipulálhatná, és így külön gondot fordítana a siralomvölgyben élők ilyenfajta kínzására. Hirtelen a vizes macskakövön egy apró jövevény trappolt a kirakatig. A boltból kivilágító fényben úgy nézett ki, mintha egy magától mozgó esőkabát kísértené ezt a régi utcát. Az öreg szabómester is felfigyelt a jelenésre. Az esőtől nedves viharkabát kapucnijának sötétjéből egy pisze kis orrocska tűnt elő. A hosszú kabátujjakból aprócska kezek tapadtak a kirakatüvegre. – Hááát, ha nem manó vagy egy meséből, akkor csak egy gyerek lehetsz. – tűnődött az idős ember. Nagyot pödört ősz, gondozott bajuszán, felemelkedett a koros, de megbízható Singer mellől, és az bejárati ajtó irányába indult. Kinyitotta, és betessékelte látogatóját.

- Szervusz kisember! Mit keresel ilyen rettenetes időben az utcán? Hogy engedhetett ki édesanyád ebben az esőben, amikor a kutyát is kár kiverni? Hmm? – vonta kérdőre a túlmértezett kabát alatt leledzőt. A kapucni hátracsúszott, és egy bájos, de elég maszatos arcú kislány állta az öreg mester tekintetét.

- Csókolom bácsi! – köszönti illedelmesen a csöppség. – Édesanyám beteg, és akarata ellenére szöktem ki, hogy elhozzam a szomszéd utcából a gyógyszert, amit a házmester néni ígért neki tegnap. A bátyáim egész nap dolgoznak a gyárban, és nincs itthon senki, aki elmenne értük. Megtetszik nézni? - nyújtotta picinyke kezét.

Az idős ember arcán átfutott egy halvány mosoly a gyermek talpraesettsége miatt, de nem veszti el komolyságát.

- Igen, persze. Most megnézem, igazat szóltál-e. – nézett bele a csöppnyi marokba. 3-4 szem aprócska fehér pirula feküdt benne. Meghatódott, elakadt a szava. Lassan visszazárta gyermek kezecskéjét. Könnyfátyolos szemmel és kissé határozatlan remegő hangon szólt hozzá pár perc múlva.

- Derék kislány vagy! De, miért jöttél éppen ide? Miért álltál meg a kirakatom előtt? – letérdelt hozzá, és úgy kérdezte a kicsitől.

- Mindig erre jövök haza, mert minden alkalommal megnézem azt az aranyos kis macit a ruhák között. – felelte.

- Tetszik neked az a játékmackó? – Kérdezett vissza az öregúr.

- Igen, nagyon! – robbant ki belőle őszintén.

- Neked adjam? – tette fel a boldogságfakasztó kérdést.

- Nincs rá pénzem bácsi... – horgasztotta le gyönyörű kis fejecskéjét. – Egyszer volt egy kutyusom, de a nagyok elvették az iskolában, és addig rugdosták az udvaron, amíg teljesen szétszakadt...

- Neked adom ajándékba, ha szeretnéd. – mondta komolyan a mester mélyen a gyermek szemébe nézve. – De van egy feltételem.

A kislány olyan várakozón nézett rá, mint egy kölyök kutyus, aki érzi, most dől el, hogy maradhat-e vagy sem a háznál.

- Neked adom a mackót, ha megígéred, vigyázol rá, és mindenben szót fogadsz édesanyádnak. Mindennap, amikor erre jössz, be kell ugranod hozzám egy karamellás cukorkára, és meg kell mutatnod, hogy a játékmaci tiszta és semmi baja sincsen. Mostantól Te ügyelsz rá, és úgy kell óvnod mintha a mamája lennél. Megértetted, amit mondtam? – kérdezte a gyermektől.

- Igen, megértettem, és vigyázok a macira! Tényleg nekem tetszik adni? – nézett fel kissé hitetlenkedőn az idős ember arcába.

- Igen, neked adom, tessék. – és egy mozdulattal kiemelte a kirakatból egyenesen a kis kezekbe adta a játékot. A kislány alig hallhatóan elpityeredett, és olyan erővel szorította magához a játékállatkát, mintha soha többé nem akarná elereszteni. – Ne sírj! – mondta a szabó, de neki is csak egy hajszálon múlt, hogy az a bizonyos mécses el ne törjön. – Kérlek, ne sírj! Akkor nem adom oda a mackót! – és egy könnyet kisodort a szeme sarkából.

- Jó, akkor nem sírok... csak ne tessék a macit visszavenni! Ugye, nem tetszik visszavenni? – nézett könyörgő szemekkel.

- Jaj, dehogy veszem vissza! Most viszont dugd be a kabátod alá, és siess haza a mamádhoz. Remélem, hamar meggyógyul és egészséges lesz. Vigyázz magadra, meg ne ázz nagyon! – húzta össze rendesen a gyermek kabátkáját, ami szerencsére elég bő volt ahhoz, hogy a kismackót is könnyedén el lehessen rejteni benne az eső elöl.

- Sietek, és nagyon köszönöm. Ígérem, mindennap eljövök, és úgy vigyázok a macira, mintha a mamája lennék! – fordult vissza az ajtóból boldogságban úszó könnyes szemekkel. Azután kiugrott az esőtől szinte megáradt utcára. Pár pillanat múlva elnyelte az a korai sötétség...

- Vigyázz magadra… - sóhajtotta az öreg mester, és sokáig nézett abba az irányba, amerre a kislány szaladt...


- Anna, drága kislányom! – ölelte meg sírva a bejáratban az elázott kis alakot, egy láztól remegő, látszólag legyengült nő. – Már azt hittem eltűntél! Hogy tehetsz ilyet? Eltűnsz, én meg azt sem tudom, merre jársz...

- Csak a gyógyszerért mentem el neked a házmester nénihez. Azt mondtad reggel, ha át tudsz menni érte, akkor meggyógyulsz hamar. Nem mentél ma érte, látod, és segítek, elhoztam neked. – s nyújtotta felé apró markát, amiben a pirulák vannak.

E látványra a fiatal nőt elkapta a sírás, csak úgy rázta egész lényét. Ki tudja, meddig zokogott volna, ha a gyermek nem simogatja meg hosszú fekete haját, és az arca elé nem tolja új kincsét.

- Nagyon szép kis maci. – nézte meg a játékot. – Szegénykém, látom, van rajtad egy két forradás. – forgatta meg érdeklődéssel. – Látom, téged is megedzett az élet. Mondd Anna, hol találtad ez a kismackót? – fogta két keze közé lánya arcát.

- Mindjárt elmesélem Anya, csak leteszem aludni az én kis drágaságomat. Most már én vagyok a mamája. – ragyogta be a szobát a leányka mosolya.

Bement a másik szobába, és a félhomályban keresett egy széket, amire fel tudott állni, és úgy finoman feltette a fali polc legfelső lapjára kiskedvencét.

- Szép álmot macika! Majd később megnézlek, és csinálok helyet az ágyamban, jó? Most aludj jól! – és megpuszilta a játékmackót nagyjából az orrocskája táján, mert a sötétben csak sejthette, hogy hová is adta szeretete jelét. Megsimogatta, és lemászott a székről, gondosan a helyére tolta. Még egy pillantást vetett abba az irányba, ahol öröme tárgyát hagyta, és olyan halkan csukta be az ajtót maga mögött, mintha egy valódi csecsemő aludt volna bent...


A kismackó, amikor magára maradt, körbenézett a helységben.

A félhomályban is kivehetőek voltak a szoba tárgyai. Puritán egyszerű, szegényes berendezés, de érezhető a tisztaság illata. Ahogy így nézelődött, megrohanták az emlékek könyörtelen hadai. Mindent túlélt, pedig néha durván megsérült, embereket és helyszíneket ismert meg, a magasból zuhant alá, kilátástalan helyzetből emelte a kiváltságosba a sors...

Most szeretik, érezte jó helye lesz itt.

Minden reménye megvan a boldogságra, de mégsem örül maradéktalanul.

Minden percben eszébe jut az, akit a legjobban szeretett, és mégis elhagyta. Szó és magyarázat nélkül. Mégsem tud haragudni egykori hűtlen kisgazdájára... sőt, titokban azt várja, hogy nyíljon az ajtó és az a kislány jöjjön érte, ölelje át... és Ő elfelejtené az összes megpróbáltatást, boldogan ölelne vissza...

Csak ül a polc tetején, és nehéz szívvel néz bambán a szobaajtó felé...

6 megjegyzés:

 1. Jot bögtem rajta, igazàn szèp törtènet! Muki

  VálaszTörlés
 2. Nagyon köszönöm Hölgyem!
  Örülök, hogy tetszett.

  VálaszTörlés
 3. Hm...nagyon izés ha sírok?És ha elviszem?

  Köszönöm.

  VálaszTörlés
 4. Kedves Málna!

  Ha őszintén jönnek a könnyek, akkor nincs mit szégyellni...
  Ön elvihetné...

  Szívesen!
  Már megérte megírni...

  VálaszTörlés